TARYFA DLA CIEPŁA

  1. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 04.01.2024 r. [PDF]
  2. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.06.2023 r. do 03.01.2024 r. [PDF]
  3. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r. [PDF]
  4. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r. [PDF]
  5. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r. [PDF]
  6. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. [PDF]
  7. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  8. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. [PDF]
  9. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. [PDF]

CENNIK

 1. CENNIK usług dodatkowych PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujący od dnia 01.01.2022 r.  [PDF].

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej sporządzony na podstawie przepisów: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych DZ. U. Nr 16, poz. 92 [PDFMS WORD]


 

UMOWY KOMPLEKSOWE DOSTARCZANIA CIEPŁA - Aktualnie obowiązujące wzory

I Umowa kompleksowa dostarczania ciepła dla Przedsiębiorców (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Firmy)

1. Umowa kompleksowa dostarczania ciepła [PDF]

2. Załącznik nr 1 do umowy kompleksowej - Zlecenie na dostarczanie ciepła [PDF]

3. Załącznik nr 2 do umowy kompleksowej - Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania ciepła [PDF]

4. Załącznik nr 3 do umowy kompleksowej 

 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Północ, Południe I [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Południe II [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Łaziska [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej niskich parametrów [PDF]

5. Załącznik nr 4 do umowy kompleksowej - STAWKI opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach. [PDF]

6. Załącznik nr 5 do umowy kompleksowej - Klauzula informacyjna [PDF]

7. Załącznik nr 6 do umowy kompleksowej - CENNIK usług dodatkowych [PDF]

 

II Umowa kompleksowa dostarczania ciepła dla Konsumentów (Odbiorcy indywidualni, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

1. Umowa kompleksowa dostarczania ciepła [PDF]

2. Załącznik nr 1 do umowy kompleksowej - Zlecenie na dostarczanie ciepła [PDF]

3. Załącznik nr 2 do umowy kompleksowej - Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania ciepła [PDF]

4. Załącznik nr 3 do umowy kompleksowej

 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Północ, Południe I [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Południe II [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Łaziska [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej niskich parametrów [PDF]

5. Załącznik nr 4 do umowy kompleksowej - STAWKI opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach. [PDF]

6. Załącznik nr 5 do umowy kompleksowej - Informacja dla konsumentów [PDF]

7. Załącznik nr 6 do umowy kompleksowej - Formularz odstąpienia od umowy [PDF]

8. Załącznik nr 7 do umowy kompleksowej - Klauzula informacyjna [PDF]

9. Załącznik nr 8 do umowy kompleksowej - CENNIK usług dodatkowych [PDF]