Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta, który mieści się na parterze w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Kubicy 6.

Sprawy w Spółce załatwiane są przez pracowników poszczególnych Działów - osobiście, telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej w godzinach::

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 14:30

 

Kontakt telefoniczny

Rozliczanie dostaw ciepła odbiorców fizycznych i prawnych, zawieranie umów sprzedaży ciepła

   Tel. 32 3256 456

Umowy przyłączeniowe

   Tel. 32 3256 417

Kierownik Działu

   Tel. 32 3256 457

 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta udzielają informacji w zakresie:

  • zawierania umów sprzedaży ciepła i ich aktualizacji,
  • rozliczania należności za dostawy ciepła i wystawiania faktur,
  • wykonywania i przyjmowania odczytów z licznika ciepła i wodomierzy,
  • przyjmowania i realizacji reklamacji,
  • przyjmowania wniosków o zmianę mocy zamówionej,
  • zawieranie umów przyłączeniowych,
  • składania wyjaśnień i udzielania pomocy Odbiorcy przy załatwianiu innych spraw związanych z dostawą ciepła.

 

Dyżur awaryjny w dni wolne od pracy, święta oraz w godzinach nocnych pełni Dyspozycja Mocy przez 24 h/dobę, tel.: 32 325 64 25 lub 32 325 64 24.

 

Kasa przyjmuje opłaty za dostarczone ciepło w godzinach:

Poniedziałek – Piątek   8:00 - 14:00

 

Wybrane numery kontaktowe

Centrala, Kancelaria

   Tel.  32 3256 411

Zgłoszenie awarii – Dyspozycja Mocy

    Tel. 32 3256 425

Określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

   Tel. 32  3256 462

Kasa, windykacja należności

    Tel. 32 3256 467