jak-sie-przylaczyc

 

Zapytaj o możliwość przyłączenia

Aby uzyskać informacje o możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej w Tychach lub Łaziskach Górnych należy zwrócić się do PEC Sp. z o.o. z pisemnym zapytaniem. W treści należy określić wielkość budynku (powierzchnia i kubatura), jego lokalizację (wskazane jest dołączenie mapy, na której zaznaczony będzie istniejący do podłączenia budynek lub miejsce w którym będzie się znajdował planowany do wybudowania obiekt), przeznaczenie zużywanego ciepła (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylacja, klimatyzacja) oraz przewidywane zapotrzebowanie cieplne. Prosimy także o podanie danych kontaktowych osoby, która może udzielić dodatkowych wyjaśnień. Po otrzymaniu zapytania zostanie przeprowadzona szacunkowa analiza możliwości przyłączenia budynku.

 

Złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Pozytywny wynik wstępnej analizy pozwoli na złożenie przez zainteresowaną osobę wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Firmy oraz na stornie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki w szczególności dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę wyszczególnioną we wniosku. PEC Sp. z o.o. udzieli pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Wydanie warunków przyłączeniowych oraz podpisanie umowy przyłączeniowej

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, PEC Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączeniowe oraz wzór umowy przyłączeniowej. Umowa przyłączeniowa określa podział zadań pomiędzy Stronami, w tym zakres prac koniecznych do realizacji przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej (np. czy PEC Sp. z o.o. buduje tylko sieć ciepłowniczą, czy sieć i węzeł cieplny), warunki finansowe i terminy realizacji inwestycji. Po jej podpisaniu Strony przystępują do realizacji uzgodnionych zapisów.

 

Podpisanie umowy sprzedaży ciepła

Po zrealizowaniu wszystkich postanowień umowy przyłączeniowej zawierana jest umowa sprzedaży ciepła, która zawiera zapisy regulujące wzajemne zobowiązania dotyczące dostawy ciepła do budynku.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące:

  • wydania warunków przyłączenia, złożenia wniosku, uzgodnienia dokumentacji technicznej indywidualnego węzła cieplnego można uzyskać w Dziale Kontroli Eksploatacji pod numerem telefonu: 32 325-64-44 oraz 32 325-64-62
  • umowy przyłączeniowej można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 32 325-64-17
  • podpisania umowy sprzedaży ciepła można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 32 325-64-56