TARYFA DLA CIEPŁA

  1. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2021 r. [PDF]
  2. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  3. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. [PDF]
  4. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. [PDF]
  5. CENNIK usług dodatkowych (niekoncesjonowanych) PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 30.06.2011 r. [PDF].

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej sporządzony na podstawie przepisów: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych DZ. U. Nr 16, poz. 92 [PDFMS WORD]


UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA CIEPŁA

1. Umowa kompleksowa dostarczania ciepła [PDF]

2. Załącznik nr 1 do umowy kompleksowej - Zlecenie na dostarczanie ciepła [PDF]

3. Załącznik nr 2 do umowy kompleksowej - Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania ciepła [PDF]

4. Załącznik nr 3 do umowy kompleksowej

  • Tabela regulacyjna wody sieciowej Północ, Południe I [PDF]
  • Tabela regulacyjna wody sieciowej Południe II [PDF]
  • Tabela regulacyjna wody sieciowej Łaziska [PDF]
  • Tabela regulacyjna wody sieciowej Wilkowyje [PDF]
  • Tabela regulacyjna wody sieciowej niskich parametrów [PDF]

5. Załącznik nr 4 do umowy kompleksowej - CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2021 r. [PDF]