INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE od 01.07.2024 STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP. Z O.O. W TYCHACH

1 LIPCA 2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE od 01.07.2024 r.

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego
i ciepła systemowego (Dz.U.2024.859 z dnia 2024.06.12) przedłużeniu ulega okres obowiązywania ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023.1772,1693 i 2760).

Wyżej wymieniona Ustawa przedłuża na okres do 30 czerwca 2025 r. mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców zgodnie
z art. 4 w/w ustawy. Przedsiębiorstwo Energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego ma obowiązek stosować najkorzystniejszą cenę dostawy, obliczoną na podstawie:

  • cen i stawek taryfowych,
  • ceny dostawy po uwzględnieniu cen z rekompensatą
  • maksymalnych cen dostawy z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i opłat na dzień 30 września 2022 o:

- 46% w okresie od dnia 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 r.

- 52% w okresie od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 30 czerwca 2025.

1. Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Tychy, zasilanych z Tauron Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania w Tychach (EC Tychy), będzie stosowana najkorzystniejsza cena dostawy ciepła, która została skalkulowana na podstawie aktualnie stosowanych cen za ciepło (zgodnie z taryfą Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostępną pod następującym linkiem https://cieplo.tauron.pl/obsluga-i-pomoc/taryfa-dla-ciepla oraz aktualnie stosowanych stawek opłat za ciepło (zgodnie z taryfą PEC dostępną pod następującym linkiem https://pec.tychy.pl/strefa-klienta/dokumenty).

2. Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łaziska Górne, zasilanych ze źródła ciepła Tauron Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych (El. Łaziska), będzie stosowana najkorzystniejsza cena dostawy ciepła:

-  w przypadku cen Wytwórcy jest to cena maksymalna za ciepło,

- w przypadku stawek opłat za przesył ciepła – najkorzystniejsze stawki za przesył.

Wykaz cen i stawek opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 lipca 2024r. dla uprawnionych odbiorców ciepła z miasta Łaziska Górne:

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

187 378,50

230 475,56

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

15 614,88

19 206,30

2.

Cena ciepła

zł/GJ

50,87

62,57

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

29,55

36,35

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

43 956,10

54 066,00

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

3 663,01

4 505,50

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

17,10

21,03

         
         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

187 378,50

230 475,56

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

15 614,88

19 206,30

2.

Cena ciepła

zł/GJ

50,87

62,57

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

29,55

36,35

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

59 262,45

72 892,81

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 938,54

6 074,40

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

29,48

36,26

         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.2e

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

187 378,50

230 475,56

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

15 614,88

19 206,30

2.

Cena ciepła

zł/GJ

50,87

62,57

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

29,55

36,35

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

56 478,00

69 467,94

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 706,50

5 789,00

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

28,51

35,07

         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

187 378,50

230 475,56

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

15 614,88

19 206,30

2.

Cena ciepła

zł/GJ

50,87

62,57

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

29,55

36,35

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

58 864,05

72 402,78

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 905,34

6 033,57

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

24,67

30,34

         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.3.4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

187 378,50

230 475,56

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

15 614,88

19 206,30

2.

Cena ciepła

zł/GJ

50,87

62,57

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

29,55

36,35

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

72 523,86

89 204,35

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 043,66

7 433,70

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

31,45

38,68

         

* ceny i stawki opłat zawierają 23% VAT

           

Informacje archiwalne:

Informacje dla Odbiorców 04.01.2024r. >>

Informacje dla Odbiorców 01.06.2023r. >>

Informacje dla Odbiorców - ZMIANA 28.06.2023r. >>