Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej

W roku 2020 sprzedawca ciepła wykonał następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskano oszczędność energii finalnej:
1. Modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne:
a. Likwidacja grupowych węzłów cieplnych SWC K-1 i K-2 w Tychach i zastąpienie ich przez 20 jednofunkcyjnych (ogrzewanie) węzłów cieplnych.
Odbiorcy końcowi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stella” i „Karolina”, Szkoła Podstawowa nr 37, Przedszkole nr 6 oraz budynki handlowo-usługowe przy ul. Bielskiej 128 i 130
b. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC Kościuszki nr 100 w Łaziskach Górnych
i zastąpienie go przez 11 dwufunkcyjnych (ogrzewanie i ciepłą woda) węzłów cieplnych.
Odbiorca końcowy: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
c. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC B-2 w budynku przy ul. Budowlanych 43
w Tychach i zastąpienie go 25 węzłami cieplnymi.
Odbiorcy końcowi: 25 Wspólnot Mieszkaniowych
d. Likwidacja grupowego węzła cieplnego SWC B-1 (II etap) w budynku przy ul. Budowlanych 57
w Tychach i zastąpienie go 22 węzłami cieplnymi.
Odbiorcy końcowi: 20 Wspólnot Mieszkaniowych, 2 obiekty MOSiR i MZBM
2. Budowa przyłączy ciepłowniczych w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych źródeł ciepła (kotłowni węglowych) ciepłem z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego wg art. 7b ustawy Prawo energetyczne tj. wytwarzanych w kogeneracji.
Odbiorcy końcowi: 4 odbiorców indywidualnych z miasta Tychy oraz 14 odbiorców indywidualnych z miasta Łaziska Górne.

 

Zużycie energii cieplnej w roku 2020  wg  grup taryfowych:

Grupa taryfowa Razem       [GJ]
A1 15 689,76
D1 117 537,26
D1.2 924 404,88
D1.2.e 15 643,47
D1.2.P 5 914,00
D1.3 10 168,45
D1.3.4 282 580,18
D1.3.4*1 4 243,60
D1.3.4*2 6 105,03
D1.3.4*3 4 309,60
D1.3.4*4 5 390,61
D1.3.4*6 2 608,30
D1.3.4*8 5 999,35
D1.3.4*10 10 634,48
D1.3.4*11 4 640,24
D1.3.4*12 5 135,36
F1 24 267,73
F1.2 23 590,00
F1.3 12 780,43
F1.3.4 17 878,91
K1 17 002,90
K1.2 14 591,55
RAZEM: 1  531 116,09