Zmiana wykładni przepisów prawa

28 CZERWCA 2023

Informacja PEC Sp. z o.o. w Tychach, w sprawie cen ciepła od dnia 01.05.2023r., dotycząca grup taryfowych zasilanych z EC Tychy (D1, D1.2, D1.3, D1.2E, D1.3.4, D1.3.4*1-12) dla odbiorców uprawnionych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DZ.U z 2022r. poz. 1967, ze zmianami)/nowelizacja: Ustawa z dnia 08.02.2023r. (Dz.U. z 2023r. poz. 295)/nowelizacja: Ustawa z dnia 14.04.2023r. (Dz.U. z 2023r. poz. 877).

Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Tychy, zasilanych ze źródła ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania w Tychach (EC Tychy) będzie stosowana najkorzystniejsza cena dostawy ciepła, skalkulowana na podstawie aktualnie obowiązujących taryf Wytwórcy (EC Tychy) i Sprzedawcy ciepła (PEC Tychy).

Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie stosowanej taryfy nie osiąga poziomu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, ani poziomu maksymalnej ceny dostawy ciepła opublikowanej przez Prezesa URE w rozliczeniach
z odbiorcami uprawnionymi, stosowane są ceny i stawki opłat najniższe tj. ceny i stawki opłat zatwierdzone w Taryfach dla ciepła wytwórcy EC Tychy i sprzedawcy PEC Tychy Sp. z o.o.
/z uwzględnieniem zmian taryf, ostatnia zmiana taryfy EC Tychy od dnia 01.05.2023, oraz PEC Tychy Sp. z o.o. od dnia 01.06.2023/.

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

30 452,58

37 456,67

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

2 537,72

3 121,40

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

15,53

19,01

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

54 127,87

66 577,28

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 510,66

5 548,11

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,94

25,76

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.2.e

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 657,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

50 456,94

62 062,04

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 204,75

5 171,84

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

19,58

24,08

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,62

262 802,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

50 881,90

62 584,74

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 240,16

5 215,40

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

17,13

21,07

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

77 276,46

95 050,05

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 439,71

7 920,84

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

24,71

30,39

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

81 309,06

100 010,14

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 775,76

8 334,18

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,81

31,75

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

80 040,06

98 449,27

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 670,01

8 204,11

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,47

31,33

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

80 338,62

98 816,50

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 694,89

8 234,71

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,55

31,43

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

79 496,58

97 780,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 624,72

8 148,41

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,31

31,13

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*6

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

84 327,90

103 723,32

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 027,33

8 643,62

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

26,95

33,15

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*8

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

84 480,66

103 911,21

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 040,06

8 659,27

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

27,37

33,67

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*11

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

78 545,10

96 610,47

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 545,43

8 050,88

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,07

30,84

 

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

 

D1.3.4*12

 

Netto

Brutto*

 

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

213 675,44

262 820,79

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 806,29

21 901,74

 

2.

Cena ciepła

zł/GJ

64,85

79,77

 

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,72

34,10

 

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

79 495,86

97 779,91

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 624,66

8 148,33

 

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,57

31,45

* ceny i stawki opłat zawierają 23% VAT