INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE OD 04.01.2024 R. STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP. Z O.O. W TYCHACH

4 STYCZNIA 2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE od 04.01.2024 r.

 

W dniu 31 grudnia 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023 poz. 2760, dalej: „ Ustawa ”), która zmienia ustawę z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967.)

 

Ustawa przedłuża mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen dostawy ciepła dla uprawnionych, zgodnie z przepisami prawa, odbiorców ciepła do 30 czerwca 2024 r.

   1. Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Tychy, zasilanych z Tauron Ciepło
    z o.o., Zakład Wytwarzania w Tychach (EC Tychy), jest stosowana najkorzystniejsza cena dostawy ciepła:
   2. w przypadku cen Wytwórcy ciepła - maksymalne ceny ciepła, opublikowane w Informacji Prezesa URE (Informacja Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 strona internetowa:  https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html).
   3. w przypadku stawek opłat za przesył ciepła:

-dla grup taryfowych D1, D1.2, D1.2.e, D1.3 skalkulowana na podstawie aktualnie stosowanych stawek opłat za ciepło  (zgodnie z taryfą PEC dostępną pod następującym linkiem https://pec.tychy.pl/strefa-klienta/dokumenty)

- dla grup taryfowych D1.3.4, D1.3.4*1, D1.3.4*2, D1.3.4*3, D1.3.4*4, D1.3.4*6, D1.3.4*8, D1.3.4*11, D1.3.4*12 maksymalne stawki opłat opublikowane w Informacji Prezesa URE (Informacja Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 strona internetowa:  https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html).

 

Aktualne informacje i materiały:

 

Wykaz cen i stawek opłat za ciepło obowiązujących od dnia 04 stycznia 2024r. dla uprawnionych odbiorców ciepła:

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

32 552,26

40 039,28

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

2 712,69

3 336,61

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

16,82

20,69

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

58 438,20

71 878,99

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 869,85

5 989,92

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

23,06

28,36

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.2.e

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

55 008,91

67 660,96

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 584,08

5 638,42

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

21,76

26,76

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

59 167,60

72 776,15

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 930,63

6 064,67

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,11

24,74

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

85 542,91

105 217,78

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 128,58

8 768,15

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

27,52

33,85

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

90 908,50

111 817,46

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 575,71

9 318,12

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

29,02

35,69

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

89 220,43

109 741,13

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 435,04

9 145,10

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

28,56

35,13

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

89 623,63

110 237,06

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 468,64

9 186,43

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

28,67

35,26

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

88 503,41

108 859,19

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 375,28

9 071,59

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

28,32

34,83

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. Miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*6

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

94 844,40

116 658,61

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 903,70

9 721,55

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

30,41

37,40

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*8

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

94 978,97

116 824,13

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 914,91

9 735,34

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

31,07

38,22

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*11

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

87 260,71

107 330,67

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 271,73

8 944,23

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

27,99

34,43

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*12

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

88 499,21

108 854,03

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 374,93

9 071,16

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

28,70

35,30

* ceny i stawki opłat zawierają 23% VAT

 
           
 
   1. Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łaziska Górne, zasilanych ze źródła ciepła Tauron Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych
    (El. Łaziska), jest stosowana najkorzystniejsza cena dostawy ciepła:

- w przypadku cen Wytwórcy ciepła - maksymalne ceny ciepła, opublikowane w Informacji Prezesa URE (Informacja Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 strona internetowa:  https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html).

- w przypadku stawek opłat za przesył ciepła – maksymalne stawki opłat opublikowane
w Informacji Prezesa URE (Informacja Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 strona internetowa: https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html).

Wykaz cen i stawek opłat za ciepło obowiązujących od dnia 04 stycznia 2024r. dla uprawnionych odbiorców ciepła:

     Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

179 678,02

221 003,96

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

14 973,17

18 417,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

48,78

60,00

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

28,34

34,86

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

42 149,69

51 844,12

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

3 512,47

4 320,34

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

16,39

20,16

         
         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

179 678,02

221 003,96

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

14 973,17

18 417,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

48,78

60,00

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

28,34

34,86

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

56 827,01

69 897,22

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 735,58

5 824,76

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

28,99

35,66

         
         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.2e

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

179 678,02

221 003,96

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

14 973,17

18 417,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

48,78

60,00

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

28,34

34,86

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

54 156,98

66 613,09

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 513,08

5 551,09

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

27,68

34,05

         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

179 678,02

221 003,96

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

14 973,17

18 417,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

48,78

60,00

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

28,34

34,86

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

56 444,98

69 427,33

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 703,75

5 785,61

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

23,66

29,10

         

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

F1.3.4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

179 678,02

221 003,96

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

14 973,17

18 417,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

48,78

60,00

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

28,34

34,86

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

69 543,43

85 538,42

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

5 795,29

7 128,21

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

30,91

38,02

         

* ceny i stawki opłat zawierają 23% VAT

Informacje archiwalne:

Informacje dla Odbiorców 01.06.2023 >>

Informacje dla Odbiorców - ZMIANA 28.06.2023r. >>