Aktualnie  nie występują awarie lub przerwy w dostawie energii cieplnej. 

Kontakt z dyspozytorem PEC pod numerem tel 32 325-64-24 lub 32 325-64-25.