Planowane inwestycje w roku 2023 w Łaziskach Górnych:

1. Likwidacja grupowego węzła SWC Sobieskiego w Łaziskach Górnych

 

Planowane inwestycje w roku 2023 w Tychach:

1. Likwidacja grupowego węzła SWC „O-1” w Tychach

2. Przebudowa sieci ciepłowniczych na wyjściu ze źródła ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach

3. Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach – II etap