Planowane inwestycje w roku 2020 w Tychach:

*kliknij na mapę aby powiększyć

Planowane inwestycje w roku 2020 w Łaziskach Górnych:

*kliknij na mapę aby powiększyć

Planowane inwestycje w roku 2021 w Tychach:

*kliknij na mapę aby powiększyć

Planowane inwestycje w roku 2021 w Łaziskach Górnych:

1. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych wraz z budową 12 szt. węzłów cieplnych (część II)

2. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych

Planowane inwestycje w roku 2022 w Tychach:

1. Sieć ciepłownicza os. T w Tychach

2. Likwidacja grupowego węzła SWC T-1 w Tychach wraz z budową 17 szt. węzłów cieplnych

3. Przebudowa sieci ciepłowniczych na wyjściu ze źródła ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach

4. Przebudowa sieci w/p os. „P” w Tychach

5. Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach – II etap

Planowane inwestycje w roku 2022 w Łaziskach Górnych:

1. Likwidacja grupowego węzła SWC Sobieskiego w Łaziskach Górnych

Planowane inwestycje w roku 2023 w Tychach:

1. Likwidacja grupowego węzła SWC „O-1” w Tychach