Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach Sp. z o.o. jest nowoczesnym i ekologicznym przedsiębiorstwem, którego celem jest niezawodne dostarczanie ciepła, oraz zapewnienie wszystkim klientom dostępu do szerokiej gamy oferowanych usług, na wysokim poziomie technicznym i korzystnych warunkach ekonomicznych.


Obecnie PEC Sp. z o.o. w Tychach prowadzi działalność ciepłowniczą na terenie dwóch gmin: Tychy i Łaziska Górne.


Głównym celem działalności PEC Sp. z o.o. w Tychach w zakresie posiadanych koncesji jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja oraz obrót energią cieplną na potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


Ponadto PEC Sp. z o.o. realizuje szereg inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie gmin Tychy i Łaziska Górne, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym pyłu zawieszonego PM10 oraz zmniejszenie poziomu emisji CO2. Działania te realizowane są poprzez przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej i likwidację grupowych węzłów cieplnych oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej, w celu likwidacji palenisk węglowych, odpowiedzialnych za niską emisję w rejonie objętym inwestycją.