W Gminie Tychy głównym dostawcą energii cieplnej jest TAURON Ciepło Sp z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy, natomiast na terenie Gminy Łaziska Górne TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska.

PEC Sp. z o.o. posiada również własne źródło ciepła:

Kotłownię gazową przy ul.Edukacji 9 (szczytowa dla pływalni MOSiR).

   

 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. na infrastrukturę PEC sp. z o.o. składa się:

Miasto Tychy
długość sieci ciepłowniczej: 144,7 km
w tym sieci preizolowanych: 87,4 km
ilość węzłów ogółem: 1199 szt.
w tym węzłów grupowych: 60 szt. oraz węzłów indywidualnych: 1139 szt.

Miasto Łaziska Górne
długość sieci ciepłowniczej: 23,5 km
w tym sieci preizolowanych: 16,8 km
ilość węzłów ogółem: 217 szt.
w tym węzłów grupowych: 16 szt. oraz węzłów indywidualnych: 201 szt.

Wilkowyje
długość sieci ciepłowniczej: 2,43 km
w tym sieci preizolowanych: 2,43 km
ilość węzłów ogółem: 16 szt.
w tym węzłów indywidualnych: 16 szt.


PEC Sp. z o.o. posiada stały monitoring źródeł oraz ważniejszych obiektów na sieci ciepłowniczej. Informacje o temperaturze zasilania, natężeniu przepływu, ilości ciepła, mocy, ciśnieniu itp. za pośrednictwem sieci Internet oraz GSM trafiają do komputera znajdującego się w Dyspozycji Mocy Spółki.

 

Należy również nadmienić, iż PEC Sp. z o.o. w Tychach przeprowadza restrukturyzację techniczną, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.