1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. [PDF]
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  3. Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  4. Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 [PDF]

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 czerwiec 2021 12:44 Administrator