Centrala

 

32 3256 411

Sekretariat, Zarząd

Prezes Zarządu Andrzej Skowroński

Wiceprezes Zarządu Jan Suchy

Wiceprezes Zarządu Nikodem Matusiak

32 3256 432

Sekcja Zamówień Publicznych

Kierownik działu Elżbieta Kania

32 3256 436

32 3256 460

Dział Kadr i Administracji

Kierownik działu Dorota Bagińska

Administracja

32 3256 442

32 3256 455

Biuro Radcy Prawnego

Beata Madaj-Lorek

32 3256 411

Główny Księgowy

Dorota Moryc

32 3256 411

Dział Finansowo-Księgowy

Zastępca Głównego Księgowego Agnieszka Piechniczek

Płace

Płatności

Windykacja, kasa

32 3256 439

32 3256 449

32 3256 441

32 3256 467

Dział Ekonomiczny

Kierownik działu Joanna Skowron

32 3256 466

32 3256 465

Dział Techniczny

 

Kierownik działu Arkadiusz Strzeżyk

Inwestycje

Inspektorzy Nadzoru

32 3256 464

32 3256 463

32 3256 453

Dział Kontroli Eksploatacji

 

Kierownik działu Leszek Hodor

Możliwość i warunki przyłączenia

32 3256 444

32 3256 462

Biuro Obsługi Klienta

 

Kierownik Biura Obsługi Klienta Lucyna Kotas

Umowy przyłączeniowe

Rozliczanie dostaw ciepła odbiorców fizycznych i prawnych, zawieranie umów sprzedaży ciepła

32 3256 457

32 3256 417

32 3256 456

Dział Rozwoju, Technologii i Funduszy

 

Krzysztof Tomaszczyk - Koordynator ds. technologii

Bartłomiej Rzeszowiak - Koordynator ds. telemetrii

Przemysław Szczurek - Koordynator ds. funduszy

32 3256 469

32 3256 428

32 3256 458

Dział Utrzymania Ruchu

 

Kierownik działu Lesław Iskrzycki

Z-ca Kierownika działu  Seweryn Modrakowski

Z-ca Kierownika działu Marcin Badeja 

Dyspozycja Mocy

Dyspozycja Mocy

Opomiarowanie

32 3256 451

32 3256 429

32 3256 429

32 3256 425

32 3256 424

32 3256 461

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej

Kierownik działu Dariusz Dolina

32 3256 448

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Michał Gajda 32 3256 432