PROJEKT

"Termomodernizacja budynku warsztatu z pomieszczeniami socjalnymi przy ul. Reja w Tychach"


o wartości 1 376 500,88 PLN został zrealizowany w latach 2019-2020 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 1 376 500,88 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 340 307,31 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 51 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 852 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 286 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 358 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 144 559 kg/a

6. Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto: 705 GJ/a