PROJEKT

"Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej zasilającej SWC „Sigma” – przejście pod ulicą Sikorskiego"


o wartości 192 502,65 PLN został zrealizowany w roku 2019 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 192 502,65 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 179 141,65 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 9 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 16 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 1,5 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 100 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 20 062 kg/a

6. Zmniejszenie emisji do atmosfery: b-a-p – 0,02 kg/a

7. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: min. 212,91 GJ/a

8. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 71,1 m