PROJEKT

"Przebudowa sieci c.o. w/p kanałowej na preizolowaną os. D-3 w rejonie al. Niepodległości i ul. Darwina w Tychach"


o wartości 404 974,40 PLN został zrealizowany w latach 2016-2017 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 404 974,40 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 23 960,40 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 19 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 316 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 106 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 133 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 54 690 kg/a

6. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: min. 449,00 GJ/a

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 430,0 m