PROJEKT

"Wymiana sieci przesyłowej Północ 2xDn500 w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego w Tychach"


o wartości 487 616,00 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 487 616,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 259 123,00 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 21 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 347 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 117 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 146 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 58 398 kg/a

6. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: ok. 485,00 GJ/a

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 108,4 m