PROJEKT

"Budowa sieci ciepłowniczej w/p w kierunku ul. Cieszyńskiej w Łaziskach Górnych - przyłączenia nowych odbiorców"


o wartości 1 452 969,78 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 1 452 969,78 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 1 042 637,00 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 2 254 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 1 090 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 198 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 4 323 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 267 999 kg/a

6. Zmniejszenie emisji do atmosfery: b-a-p – 1,3 kg/a

7. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: ok. 842,00 GJ/a

8. Budowa sieci ciepłowniczej o długości 996,6 m