PROJEKT

"Likwidacja grupowego węzła SWC ul. Energetyków 3 i 6 w Łaziskach Górnych. Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych"


o wartości 437 307,79 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 437 307,79 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 289 716,00 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 36 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 610 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 205 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 256 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 102 578 kg/a

6. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: ok. 852,00 GJ/a

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 413,3 m