PROJEKT

"Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w/p do budynków przy ul. Krokusów w Łaziskach Górnych"


o wartości 295 800,00 PLN został zrealizowany w roku 2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 295 800,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 72 000,00 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 1 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 22 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 27 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 7 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 16 211 kg/a

6. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: ok. 167,00 GJ/a

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 139,7 m