PROJEKT

"Przebudowa przyłącza sieci c.o. do budynku byłej hali PKS-u na terenie strefy ekonomicznej w Tychach"


o wartości 338 500,00 PLN został zrealizowany w roku 2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 338 500,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 177 587,30 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 13 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 226 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 76 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 95 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 37 948 kg/a

6. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: ok. 315,76 GJ/a

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 204,6 m