PROJEKT

"Ograniczenie niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Ogrodowej i ul. Radosnej w Łaziskach Górnych"


o wartości 439 500,00 PLN został zrealizowany w latach 2014-2015 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 439 500,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 153 825,00 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 197 775,00 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył PM 10 – 712,22 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył PM 2,5 – 674,73 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 1 686,83 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 243,65 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 69 679,64 kg/a

6. Zmniejszenie emisji do atmosfery: b-a-p – 0,51 kg/a

7. Budowa sieci ciepłowniczej o długości 845,0 m