PROJEKT

Przebudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci ciepłowniczej w celu likwidacji niskiej emisji w Łaziskach Górnych


Wartość projektu: 4 795 530,69 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 915 020,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

12 czerwca 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci ciepłowniczej w celu likwidacji niskiej emisji w Łaziskach Górnych” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej, likwidacja niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza w mieście Łaziska Górne, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 0,37 km, budowę sieci ciepłowniczej o długości 3,28 km i likwidację 37 szt. palenisk węglowych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 2.891,86 GJ, energii pierwotnej o 3.078,46 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych o 251,15 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 1,17 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe w rejonie ulic: Wiejska, Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina, 1 Maja, Goździków.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2019-2020 podzielono na 3 zadania:
- zadanie 1: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Wiejskiej w Łaziskach Górnych,
- zadanie 2: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych – część 2,
- zadanie 3: Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Chopina w Łaziskach Górnych.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2019 rok: zakończono realizację zadania 1 i 2
- 2020 rok: zakończono realizację zadania 3

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: