PROJEKT

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023


Wartość projektu: 12 000 222,46 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 835 653,20 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

12 września 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 4,72 km oraz instalację 51 indywidualnych węzłów cieplnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 9.882,71 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych o 1.126,62 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,11 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe "K", "O-1", "P", "W", w rejonie ulic Lencewicza, Stoczniowców 70, Różyckiego, Konecznego, Kurpińskiego, Kubicy, Konfederatów Barskich, Jaśkowicka, pl. Filipa Nowary, Rzeczna, Jordana, Piłsudskiego, Poziomkowa, Przemysłowa, Dymarek, Hutnicza, Wieniawskiego, Jaracza.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2018-2023 podzielono na 4 zadania:
- zadanie 1: Likwidacja grupowego węzła SWC K-1 i K-2 w Tychach – I etap,
- zadanie 2: Przebudowa sieci w/p os. „P” w Tychach,
- zadanie 3: Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach – I etap,
- zadanie 4: Likwidacja grupowego węzła SWC „O-1” w Tychach.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2019 rok: zakończono realizację zadania 3
- 2020 rok: zakończono realizację zadania 1
- 2022 rok: zakończono realizację zadania 2
- 2023 rok: zakończono realizację zadania 4

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: