PROJEKT

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023


Wartość projektu: 6 309 093,86 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 247 455,99 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

12 września 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Łaziska Górne, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 2,16 km oraz instalację 21 indywidualnych węzłów cieplnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 6.282,60 GJ/rok, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 3.895,21 GJ/rok, spadku emisji gazów cieplarnianych o 630,96 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,04 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedla mieszkaniowe w rejonie ulic Pocztowa, os. Centrum, Sobieskiego, Spokojna, Łazy, Wyrska, Kościuszki, Dworcowa, Parkowa.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2018-2023 podzielono na 6 zadań:
- zadanie 1: Likwidacja grupowego węzła SWC Centrum 1, SWC Centrum 9I, SWC Pocztowa 2 w Łaziskach Górnych,
- zadanie 2: Likwidacja grupowego węzła SWC Sobieskiego w Łaziskach Górnych,
- zadanie 3: Przebudowa sieci przesyłowej do os. Kościuszki w Łaziskach Górnych,
- zadanie 4: Likwidacja grupowego węzła SWC „Wyrska” w Łaziskach Górnych,
- zadanie 5: Likwidacja grupowego węzła SWC Dworcowa 7 w Łaziskach Górnych,
- zadanie 6: Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2019 rok: zakończono realizację zadania 1 i 4
- 2020 rok: zakończono realizację zadania 3 i 5
- 2021 rok: zakończono realizację zadania 6
- 2023 rok: zakończono realizację zadania 2

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: