PROJEKT

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023


Wartość projektu: 19 426 457,80 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 8 108 430,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

22 grudnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej, likwidacja niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 4,35 km, budowę sieci ciepłowniczej o długości 0,38 km i likwidację 15 szt. palenisk węglowych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 11.235,15 GJ, energii pierwotnej o 1.912,50 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych o 1.329,25 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,58 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe "B", "H-5", "N", "O-1", "T", "W" oraz Tereny Przemysłowe, w rejonie ulic Begonii, Bałuckiego, Bema, Bielska, Piłsudskiego, Tischnera, Sikorskiego, Dymarek, Paprocańska, Armii Krajowej, Nałkowskiej, Rodzeństwa Krzyżowskich, Przemysłowa, Składowa, Dmowskiego.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2018-2023 podzielono na 9 zadań:
- zadanie 1: Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Północ w rejonie ul. Begonii i ul. Bema w Tychach wraz z przyłączami do budynków,
- zadanie 2: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałkowskiej 10 – 48 w Tychach wraz z przyłączami do budynków,
- zadanie 3: Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 9 szt. indywidualnych węzłów cieplnych,
- zadanie 4: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Sikorskiego od Ronda Zesłańców Sybiru do odejścia na os. budynków „Sigma” w Tychach,
- zadanie 5: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „O-1” w rejonie budynków przy ul. A. Krajowej 1, 3, i 11 w Tychach oraz budowa 3 szt. indywidualnych węzłów ciepła,
- zadanie 6: Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 9 szt. indywidualnych węzłów cieplnych,
- zadanie 7: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie budynków CH City Point i budowa przyłącza cieplnego do budynku Przychodni przy ul. Nałkowskiej 27 w Tychach,
- zadanie 8: Przebudowa sieci ciepłowniczych na wyjściu ze źródła ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach,
- zadanie 9: Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.

 

Foto: archiwum WFOŚiGW w Katowicach

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2018 rok: zakończono realizację zadania 1, 2, 4 i 7
- 2019 rok: zakończono realizację zadania 5
- 2020 rok: zakończono realizację zadania 9
- 2021 rok: zakończono realizację zadania 3 i 6
- 2023 rok: zakończono realizację zadania 8

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: