PROJEKT

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach


Wartość projektu: 13 901 029,50 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 9 096 827,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

11 sierpnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: likwidacja niskiej emisji w rejonie objętym projektem oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez budowę sieci ciepłowniczej o długości 3,13 km oraz likwidację kotłowni węglowej. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 22.487,39 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych 1.362,40 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 18,86 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: dzielnica Stare Tychy i Wilkowyje, w rejonie ulic Wojska Polskiego, Budowlanych, Browarowa, Obywatelska, Podleska.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2018-2021 podzielono na 4 etapy:
- etap 1: Budowa sieci ciepłowniczych w/p 2xDn250/450 od pkt X w rejonie ul. Browarowej do pkt Y w rejonie potoku Wilkowyjskiego,
- etap 2: Przekroczenie torów kolejowych PKP relacji Katowice-Zwardoń w km 17,350 siecią cieplną wysokoparametrową 2xDn 250/450,
- etap 3: Budowa pompowni na sieci ciepłowniczej 2xDn250/450 zasilającej w energię cieplną dzielnicę Wilkowyje,
- etap 4: Budowa sieci ciepłowniczych w/p od pkt P w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego do pkt X w rejonie ul. Browarowej i od pkt Y w rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt W w rejonie ul. Podleskiej.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2018 rok: zakończono realizację etapu 1
- 2019 rok: zakończono realizację części etapu 4
- 2020 rok: zakończono realizację etapu 2 i kolejnej części etapu 4
- 2021 rok: zakończono realizację etapu 3 i kolejnej części etapu 4

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: