PROJEKT

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach


Wartość projektu: 16 931 085,30 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 622 490,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

31 lipca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 7,73 km. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 8.229,59 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych 921,72 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,12 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe "C", "H", "T", w rejonie ulic Ciasna, Bielska, Cyganerii, Czechowa, Grota Roweckiego, Niepodległości, Hubala, Broniewskiego, Honoraty, Harcerska, Hetmańska, Dunikowskiego, Armii Krajowej, Turkusowa, Piłsudskiego, Tołstoja.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2018-2022 podzielono na 6 zadań:
- zadanie 1: Sieć ciepłownicza os. H w Tychach - etap I,
- zadanie 2: Sieć ciepłownicza os. H w Tychach - etap II,
- zadanie 3: Sieć ciepłownicza os. H-4 w Tychach,
- zadanie 4: Sieć ciepłownicza os. C-2 w Tychach,
- zadanie 5: Sieć ciepłownicza os. C-3 w Tychach,
- zadanie 6: Sieć ciepłownicza os. T w Tychach.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2019 rok: zakończono realizację zadania 1 i 3
- 2020 rok: zakończono realizację zadania 2
- 2021 rok: zakończono realizację zadania 4 i 5
- 2022 rok: zakończono realizację zadania 6

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: