PROJEKT

Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-2", "B-1" i "T-1" w Tychach


Wartość projektu: 14 244 949,80 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 093 900,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

31 lipca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-2", "B-1" i "T-1" w Tychach” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 4,78 km oraz instalację 81 indywidualnych węzłów cieplnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 7.135,70 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych 799,20 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,12 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe „B-2”, „B-1” i „T-1”, w rejonie ulic Budowlanych, Bocheńskiego, Batorego, Bohaterów Warszawy, Biblioteczna, Braterska, Brzozowa, Hlonda, Armii Krajowej, Tetmajera, Bajkowa.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2018-2022 podzielono na 3 zadania:
- zadanie 1: Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-2 w Tychach wraz z budową 28 szt. węzłów cieplnych,
- zadanie 2: Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-1 w Tychach wraz z budową 36 szt. węzłów cieplnych,
- zadanie 3: Likwidacja grupowego węzła SWC T-1 w Tychach wraz z budową 17 szt. węzłów cieplnych.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2018 rok: zakończono realizację części zadania 2
- 2019 rok: zakończono realizację kolejnej części zadania 2
- 2020 rok: zakończono realizację zadania 1 i kolejnej części zadania 2
- 2022 rok: zakończono realizację zadania 3

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: