PROJEKT

Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-3" w Tychach


Wartość projektu: 13 654 157,67 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 130 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

28 czerwca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-3" w Tychach” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 4,72 km oraz instalację 59 indywidualnych węzłów cieplnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 6.962,10 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych 779,75 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,10 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe „B-3”, „C-1”, w rejonie ulic Bema, Czarneckiego, Cienista, Cicha, Czereśniowa, Bielska, Bukowa, Budowlanych, Baziowa, Bałuckiego, Słoneczna, Ogrodowa, Biblioteczna, Edukacji.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2017-2018 podzielono na 3 etapy:
- etap 1: Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-3 w kierunku os. C-1 w Tychach wraz z budową 2 szt. węzłów cieplnych,
- etap 2: Przebudowa sieci ciepłowniczej os. C-1 w Tychach wraz z budową 23 szt. węzłów cieplnych,
- etap 3: Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-3 w Tychach wraz z budową 34 szt. węzłów cieplnych.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2017 rok: zakończono realizację etapu 1 i 2
- 2018 rok: zakończono realizację etapu 3

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: