Wartość projektu: 6 640 490,15 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 137 733,71 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego