Ciepła Woda - Dogodna Zamiana

 

Zapytaj o możliwość przyłączenia

Aby uzyskać informacje o możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej w Tychach lub Łaziskach Górnych wystarczy zwrócić się do PEC Sp. z o.o. z pisemnym zapytaniem. W treści należy określić wielkość budynku (najlepiej powierzchnia i kubatura), jego lokalizację (wskazane jest dołączenie mapy, na której wskazany będzie istniejący do podłączenia budynek lub miejsce, w którym będzie się znajdował planowany do wybudowania obiekt), przeznaczenie zużywanego ciepła (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylacja, klimatyzacja) oraz przewidywane zapotrzebowanie cieplne. Prosimy także o podanie danych kontaktowych osoby, która może udzielić dodatkowych wyjaśnień. Po otrzymaniu zapytania zostanie przeprowadzona szacunkowa analiza możliwości przyłączenia budynku do sieci oraz przesłana odpowiedź.

Złóż wniosku o wydanie warunków przyłączenia

Pozytywny wynik wstępnej analizy pozwoli na złożenie przez zainteresowana osobę wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Firmy oraz na stornie internetowej www.pec.tychy.pl. Do wniosku należy złożyć wszystkie niezbędne załączniki w szczególności dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę wyszczególnioną we wniosku. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku można uzyskać pod numerem telefonu (032) 325-64-44. PEC Sp. z o.o. udzieli pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wydanie warunków przyłączeniowych oraz podpisanie umowy przyłączeniowej

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu PEC Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączeniowe oraz wzór umowy przyłączeniowej. Umowa przyłączeniowa określa podział zadań pomiędzy Stronami, w tym zakres prac koniecznych do realizacji przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej (np. czy PEC Sp. z o.o. buduje tylko sieć ciepłowniczą, czy sieć i węzeł cieplny), warunki finansowe i terminy realizacji inwestycji. Po jej podpisaniu Strony przystępują do realizacji uzgodnionych zapisów.

Podpisanie umowy sprzedaży ciepła

Po zrealizowaniu wszystkich postanowień umowy przyłączeniowej zawierana jest umowa sprzedaży ciepła, która zawiera zapisy regulujące wzajemne zobowiązania dotyczące dostawy ciepła do budynku.

 

Przykładową treść pisma skierowanego do PEC - można podejrzeć tutaj


Wyślij zapytanie pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.