KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z CAŁOROCZNEJ DOSTAWY CIEPŁA ?
Całoroczna dostawa ciepła to oferta skierowana do Naszych odbiorców w Tychach i Łaziskach Górnych. Do programu mogą zostać zgłoszone budynki, dla których ciepło dostarczane jest na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zgłoszenie uczestnictwa w programie dokonuje odbiorca ciepła. W przypadku budynków wielorodzinnych zgłaszającymi są zarządcy lub administratorzy nieruchomości. Realizację usługi można rozpocząć po potwierdzeniu przez służby PEC Sp. z o.o. technicznej możliwości danego obiektu do korzystania z usługi i podpisaniu stosownych dokumentów.

JAK DZIAŁA CAŁOROCZNA DOSTAWA CIEPŁA ?
Zabudowane w węźle cieplnym urządzenia automatyki pozwalają na takie ustawienie pracy węzła cieplnego, aby w chłodne dni było możliwe dogrzewanie budynku. Podczas pracy w okresie letnim tj. od 15 maja do 15 września, regulator automatycznie włącza ogrzewanie. Uruchomienie ogrzewania uzależnione jest od warunków atmosferycznych w dniach wcześniejszych oraz aktualnej temperatury zewnętrznej. Opisany system został z sukcesem przetestowany w kilkudziesięciu budynkach na terenie miasta Tychy. Poza zapewnieniem komfortu cieplnego dla mieszkańców należy zauważyć, że system zapewnia ciągłą gotowość do uruchomienia dostawy ciepła. System automatycznie zmienia ustawienia z „letniego” na „zimowe” odpowiednio w dniach 15 maja lub 15 września.


JAKIE SĄ KOSZTY USŁUGI ?
Odbiorcy, którzy korzystają z całorocznej dostawy ciepła nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uruchomienia usługi. Opłaty naliczane są za faktycznie zużyte ciepło wynikające ze wskazań licznika ciepła.

 

Kliknij jeżeli chcesz skorzystać z usługi>>