Informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2022 r. wyniósł:

- 0,00 dla sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Tychy, zasilanej ze źródła TAURON Ciepło Sp z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy,

- 24,50 dla sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Łaziska Górne, zasilanej ze źródła TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska.

Wskaźnik został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017.1912 z dnia 2017.10.13).