Nieskategoryzowane

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi nabór na wolne stanowisko

Elektromonter

 

Wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym
Wymagania i umiejętności
 • posiadane ważne uprawnienia SEP dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie E
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • znajomość działania układów automatyki ciepłowniczej (mile widziane)
 • doświadczenie oraz znajomość w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych i grzewczych (mile widziane)
 • zainteresowanie elektroniką w zakresie umiejętności naprawy podzespołów elektronicznych (mile widziane)
Zakres obowiązków
 •  przeglądy i konserwacja wymiennikowych węzłów cieplnych
 • usuwanie awarii i usterek
Termin składania ofert nabór w trybie ciągłym

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego Obowiązku informacyjnego [pobierz tutaj]) z dopiskiem REKRUTACJA.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie odsyłamy nadesłanych aplikacji.

 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. [PDF]
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. [PDF]
 3. Uchwała nr 1/III/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. [PDF]
 4. Uchwała nr 5/III/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 [PDF]

Skład Zarządu:

Andrzej Skowroński
Prezes Zarządu

Jan Suchy
Wiceprezes Zarządu

Nikodem Matusiak
Wiceprezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej:

Witold Krochmal
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Niełacny
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusława Szczepaniak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Szczotka
Członek Rady Nadzorczej

Barbara Prasoł
Członek Rady Nadzorczej


Michał Drewnicki
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Achtelik
Członek Rady Nadzorczej

 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. [PDF]
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
 3. Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
 4. Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 [PDF]