Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > O firmie > O firmie
O firmie

Naszym dążeniem jest nowoczesne, ekologiczne i niezawodne dostarczanie odbiorcom ciepła oraz zapewnienie wszystkim klientom dostępu do szerokiej gamy oferowanych usług, na wysokim poziomie technicznym i korzystnych warunkach ekonomicznych.

 

Naszym klientom gwarantujemy:

BEZPIECZEŃSTWO: brak zagrożenia wybuchem gazu, porażenia prądem elektrycznym, pożaru czy też zaczadzenia, bezpieczeństwo dla zdrowia i życia, dostawę ciepła wyłącznie w postaci gorącej wody.

KOMFORT
: bezobsługowe użytkowanie, brak kłopotów z zakupem i magazynowaniem paliw, brak kłopotów z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń grzewczych, pełną możliwość regulacji temperatury i ilości zużywanego ciepła.

JAKOŚĆ: gwarantowaną jakość i ciągłość dostaw, permanentnie prowadzone modernizacje na sieciach cieplnych i w ciepłowni gwarantujące racjonalne wykorzystanie energii.

EKONOMIA: stabilne i konkurencyjne ceny kontrolowane przez Urząd Regulacji Energetyki, niskie koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej, brak kosztów związanych z zakupem kotła, jego remontu, przeglądów i wymiany urządzeń na nowe, minimalne koszty konserwacji i eksploatacji instalacji wewnętrznych, długoletnią żywotność urządzeń i sieci ciepłowniczej, brak opłat z tytułu wywozu popiołu, żużla i za usługi kominiarskie.