Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > O firmie > Deklaracja dostepności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

23 września 2020

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pec.tychy.pl oraz http://bip.pec.tychy.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2006-08-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • strona nie posiada wersji w języku migowym ze względu na opracowanie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików została opracowana i opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • w niektórych treściach nie umożliwiono zmiany ustawień kontrastu, a także zmiany rozmiaru tekstu (strony archiwalne),
 • brak autouzupełniania w wyszukiwarce i formularzach,
 • pole szukaj nie posiada odrębnego przycisku wyszukiwania (akceptacja odbywa się po wciśnieciu klawisza Enter),
 • brak mechanizmów sprawdzających poprawność wprowadzonych danych w formularzach oraz sugestii mogących pomóc rozwiązać problem,
 • nie wszystkie treści są dostępne przy użyciu klawiatury (galeria),
 • nie wszystkie informacje w tabelach zawierają tytuły i nagłówki,
 • część odnośników i obrazków nie posiada podpowiedzi słownej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 (aktualizacja: 2021-03-22)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Skróty klawiszowe (obsługa z klawiatury)

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe dostępne w danej przeglądarce klienta oraz systemie operacyjnym. Poniżej podano wykaz podstawowych skrótów:

 • TAB – przejście do kolejnego element strony
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu strony
 • HOME – przejście na początek strony
 • END – przejście na koniec strony
 • PGDN – przewijanie w dół strony internetowej
 • PGUP – przewijanie w górę strony internetowej
 • ESC – anulowanie podpowiedzi


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej (lub niektórych jej treści) prosimy o kontakt, dzwoniąc na numer telefonu: 32 3256-411.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można kierować do Spółki metodą tradycyjną na adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - link do strony Rzecznika: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

 

Inne oświadczenia

W 2021 roku planujemy wdrożyć nową wersję serwisu internetowego dostosowanego do standardów WCAG 2.1.