Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Dokumenty
Dokumenty

 

TARYFA DLA CIEPŁA

 

 1. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2021 r. [PDF]
 2. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
 3. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. [PDF]
 4. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. [PDF],
 5. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [PDF],
 6. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. [PDF],
 7. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. [PDF],
 8. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. [PDF],
 9. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach (dotyczy Grupy taryfowej D1.2.P) obowiązujące od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r. [PDF],
 10. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. [PDF],
 11. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. [PDF],
 12. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. [PDF],
 13. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. [PDF],
 14. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r. [PDF],
 15. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.11.2008 r. do 30.11.2009 r. [PDF],
 16. CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.05.2007 r. do 31.10.2008 r. [PDF],
 17. CENNIK usług dodatkowych (niekoncesjonowanych) PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 30.06.2011 r. [PDF].

 


UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA CIEPŁA

 

1. Umowa kompleksowa dostarczania ciepła [PDF]

2. Załącznik nr 1 do umowy kompleksowej - Zlecenie na dostarczanie ciepła [PDF]

3. Załącznik nr 2 do umowy kompleksowej - Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania ciepła [PDF]

4. Załącznik nr 3 do umowy kompleksowej

 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Północ, Południe I [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Południe II [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Łaziska [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej Wilkowyje [PDF]
 • Tabela regulacyjna wody sieciowej niskich parametrów [PDF]

5. Załącznik nr 4 do umowy kompleksowej - CENY i stawki opłat za energię cieplną ujęte w Taryfie dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Tychach obowiązujące od 01.01.2021 r. [PDF]

 


WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej sporządzony na podstawie przepisów: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych DZ. U. Nr 16, poz. 92 [PDF, MS WORD]

 


REGULAMIN SERWISU WWW

 

Ogólne warunki określające zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego PEC.TYCHY.PL, w ramach którego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach zamieszcza informacje z zakresu tematyki ciepłowniczej oraz udostępnia usługi dodatkowe (w tym internetowy serwis rejestracji wskazań liczników) [PDF]

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY INTERNETOWEGO SERWISU REJESTRACJI WSKAZAŃ ODCZYTÓW

 

Dokument zawiera informacje niezbędne podczas procesu rejestracji użytkowników w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Tychach jak również informacje dot. liczników ciepła wykorzystywane przez użytkowników podczas przesyłania odczytów drogą elektroniczną [PDF, MS WORD]

Wzór formularza rejestracyjnego internetowego serwisu rejestracji wskazań odczytów [PDF]

 


PRZETARGI

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych [PDF]

 • Załącznik 1 - Wniosek o wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia [PDF]
 • Załącznik 2 - Wniosek o powołanie komisji przetargowej [PDF]
 • Załącznik 3 - Regulamin pracy komisji przetargowej [PDF]

 

Procedura postępowania przy wyborze Wykonawców zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach, obowiązująca podczas realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.7 [PDF]