Jesteś tutaj: pec.tychy.pl

 

PROJEKT

"Wymiana sieci cieplnej rozdzielczej w/p 2DN250 przebiegającej pod ulicami Żwakowska, Harcerska, pod rondem „Sublańskim” w Tychach – etap 1"


o wartości 419 089,25 PLN został zrealizowany w roku 2013 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Wartość projektu: 419 089,25 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 203 411,00 PLN


Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 0,01 Mg/rok

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 0,42 Mg/rok

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 0,12 Mg/rok

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 0,15 Mg/rok

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 66,11 Mg/rok

6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię brutto o 488,49 GJ

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 210,6 mPowrót