Jesteś tutaj: pec.tychy.pl

 

PROJEKT

" Przebudowa osiedlowej sieci c.o. w/p 2xDN250 od KR-X magistrali Północ do KR (przy schodach os. D-3) wraz z przyłączami do budynków os. D-3 w Tychach"


o wartości 831 222,59 PLN został zrealizowany w roku 2013 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Wartość projektu: 831 222,59 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 467 335,00 PLN


Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 0,03 Mg/rok

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 1,38 Mg/rok

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 0,39 Mg/rok

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 0,49 Mg/rok

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 214,32 Mg/rok

6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię brutto o 1 583,90 GJ

7. Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej o długości 614,8 m


Powrót