Jesteś tutaj: pec.tychy.pl

 

PROJEKT

"Wymiana sieci cieplnej rozdzielczej w/p 2DN250 przebiegającej pod ulicami Żwakowska, Harcerska, pod rondem "Sublańskim" w Tychach - etap 2"


o wartości 780 306,72 PLN został zrealizowany w roku 2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Wartość projektu: 780 306,72 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 497 287,00 PLN


Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 0,02 Mg/rok

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 0,95 Mg/rok

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 0,27 Mg/rok

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 0,34 Mg/rok

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 148,58 Mg/rok

6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię brutto o 1 098,12 GJ

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 392 mPowrót