Jesteś tutaj: pec.tychy.pl

 

PROJEKT

"Przebudowa kanałowej sieci cieplnej 2xDN500 na technologię rur preizolowanych przy ul. Przemysłowej w Tychach"


o wartości 553 000,00 PLN został zrealizowany w roku 2009 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Wartość projektu: 553 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 376 190,00 PLN


Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 0,01 Mg/rok

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 0,25 Mg/rok

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 0,07 Mg/rok

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 0,09 Mg/rok

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 38,55 Mg/rok

6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię brutto o 284,94 GJ

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 202 m


Powrót