Jesteś tutaj: pec.tychy.pl

 

PROJEKT

"Przebudowa osiedlowej sieci c.o. w/p i przyłączy od punktu PK przy ul. Elfów do Gimnazjum Nr 12 i budynków mieszkalnych przy ul. Elfów 15-21, ul. Grota Roweckiego 12-20, ul. Edukacji 36-42 na os. „E-3” w Tychach"


o wartości 334 296,00 PLN został zrealizowany w roku 2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

 

Wartość projektu: 334 296,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 137 000,00 PLN


Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 0,01 Mg/rok

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 0,28 Mg/rok

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 0,08 Mg/rok

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 0,10 Mg/rok

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 44,01 Mg/rok

6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię brutto o 325,26 GJ

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 422 mPowrót