Jesteś tutaj: pec.tychy.pl

Projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:


1. Termomodernizacja budynku warsztatu z pomieszczeniami socjalnymi przy ul. Reja w Tychach

Wartość projektu: 1 376 500,88 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 340 307,31 PLN

czytaj więcej...

2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej zasilającej SWC „Sigma” – przejście pod ulicą Sikorskiego

Wartość projektu: 192 502,65 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 179 141,65 PLN

czytaj więcej...

3. Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej kanałowej na sieć preizolowaną od załamania Z6 do KR-3 w Łaziskach Górnych – I etap

Wartość projektu: 1 814 796,02 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 1 306 082,00 PLN + 61 530,00 PLN

czytaj więcej...

4. Przebudowa sieci c.o. w/p kanałowej na preizolowaną os. D-3 w rejonie al. Niepodległości i ul. Darwina w Tychach

Wartość projektu: 404 974,40 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 23 960,40 PLN

czytaj więcej...

5. Wymiana sieci przesyłowej Północ 2xDn500 w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego w Tychach

Wartość projektu: 487 616,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 259 123,00 PLN

czytaj więcej...

6. Budowa sieci ciepłowniczej w/p w kierunku ul. Cieszyńskiej w Łaziskach Górnych - przyłączenia nowych odbiorców

Wartość projektu: 1 452 969,78 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 1 042 637,00 PLN

czytaj więcej...

7. Likwidacja grupowego węzła SWC ul. Energetyków 3 i 6 w Łaziskach Górnych. Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych

Wartość projektu: 437 307,79 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 289 716,00 PLN

czytaj więcej...

8. Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w/p do budynków przy ul. Krokusów w Łaziskach Górnych

Wartość projektu: 295 800,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 72 000,00 PLN

czytaj więcej...

9. Przebudowa przyłącza sieci c.o. do budynku byłej hali PKS-u na terenie strefy ekonomicznej w Tychach

Wartość projektu: 338 500,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 177 587,30 PLN

czytaj więcej...

10. Ograniczenie niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Ogrodowej i ul. Radosnej w Łaziskach Górnych

Wartość projektu: 439 500,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 153 825,00 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 197 775,00 PLN

czytaj więcej...

11. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p od SWC Sienkiewicza do budynków mieszkalnych i usługowych w rejonie ul. Damrota, Nowokościelnej, Pl. Wolności i ul. Norwida wraz z przebudową osiedlowej sieci cieplnej n/p na odcinku od SWC Sienkiewicza do ul. Bocheńskiego w Tychach

Wartość projektu: 2 057 895,53 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 821 040,21 PLN

czytaj więcej...

12. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory KR-24 sieci przesyłowej Południe II w celu uruchomienia całorocznej dostawy ciepła do budynków mieszkalnych S.M. Ryneczek

Wartość projektu: 476 700,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 310 760,00 PLN

czytaj więcej...


13. Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego przy ul. Dojazdowej 10 Tychach

Wartość projektu: 96 335,54 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 59 901,00 PLN

czytaj więcej...


14. Wymiana sieci cieplnej rozdzielczej w/p 2DN250 przebiegającej pod ulicami Żwakowska, Harcerska, pod rondem „Sublańskim” w Tychach – etap 1

Wartość projektu: 419 089,25 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 203 411,00 PLN

czytaj więcej...


15. Przebudowa osiedlowej sieci c.o. w/p 2xDN250 od KR-X magistrali Północ do KR (przy schodach os. D-3) wraz z przyłączami do budynków os. D-3 w Tychach

Wartość projektu: 831 222,59 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 467 335,00 PLN

czytaj więcej...

16. Wymiana sieci cieplnej rozdzielczej w/p 2DN250 przebiegającej pod ulicami Żwakowska, Harcerska, pod rondem "Sublańskim" w Tychach - etap 2

Wartość projektu: 780 306,72 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 497 287,00 PLN

czytaj więcej...


17. Przebudowa osiedlowej sieci c.o. w/p i przyłączy od punktu PK przy ul. Elfów do Gimnazjum Nr 12 i budynków mieszkalnych przy ul. Elfów 15-21, ul. Grota Roweckiego 12-20, ul. Edukacji 36-42 na os. „E-3” w Tychach

Wartość projektu: 334 296,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 137 000,00 PLN

czytaj więcej...

18. Przebudowa kanałowej sieci cieplnej 2xDN500 na technologię rur preizolowanych przy ul. Przemysłowej w Tychach

Wartość projektu: 553 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 376 190,00 PLN

czytaj więcej...

19. Przebudowa sieci cieplnej w/p tradycyjnej na preizolowaną wraz z ułożeniem wtórników dla kabla do transferu danych na osiedlu „F-2” w Tychach

Wartość projektu: 1 104 726,46 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 730 097,00 PLN

czytaj więcej...

20. Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej na terenie osiedla „D”, łączącej magistrale „Południe II” i „Północ” w celu zapewnienia całorocznej dostawy ciepła do Szpitala Wojewódzkiego i Zespołu Szkół Sportowych w Tychach

Wartość projektu: 841 550,50 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 414 621,00 PLN

czytaj więcej...