Jesteś tutaj: pec.tychy.plPROJEKT

Likwidacja niskiej emisji poprzez budowę przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Brzozowej, Leśnej, Topolowej, Wierzbowej w Łaziskach Górnych


Wartość projektu: 6 920 453,89 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 226 650,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.


24 czerwca 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji poprzez budowę przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Brzozowej, Leśnej, Topolowej, Wierzbowej w Łaziskach Górnych” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

Cel projektu: likwidacja niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza w mieście Łaziska Górne, poprzez budowę sieci ciepłowniczej o długości 3,20 km i likwidację 28 szt. palenisk węglowych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 1.647,30 GJ, energii pierwotnej o 2.553,33 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych o 134,06 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,91 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe w rejonie ulic: Brzozowa, Leśna, Topolowa, Wierzbowa, Świerkowa.

Prace budowlane zaplanowano w roku 2021.


POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- nie rozpoczęto jeszcze rzeczowej realizacji projektu

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail:

Powrót