Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.
Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.
wtorek, 26 czerwiec 2018 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

Część 1

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 14 w Tychach.

Cześć 2

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4 w Tychach.

Część 3

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej 43 w Tychach.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (ZIP)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów (PDF)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar część 1 (ZIP)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar część 2 (ZIP)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar część 3 (ZIP)
 13. Odpowiedzi na pytania (I) (PDF)
 14. Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 15. Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 16. Informacja o wynikach postępowania (PDF)

 

PDF Drukuj Email