Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.
środa, 18 kwiecień 2018 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.

 

Pozostałe informacje:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
  2. SIWZ (PDF)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (ZIP)
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów (PDF)
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
  10. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar (ZIP)


 

PDF Drukuj Email