Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.
Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.
wtorek, 20 luty 2018 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

Część 1

Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Północ w rejonie ul. Begonii i ul. Bema w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Część 2

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałkowskiej 10 – 48 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Część 3

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Sikorskiego od Ronda Zesłańców Sybiru do odejścia na os. budynków „Sigma” w Tychach.

Część 4

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie budynków CH City Point i budowa przyłącza cieplnego do budynku Przychodni przy ul. Nałkowskiej 27 w Tychach.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.

Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (ZIP)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów (PDF)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - mapa sieci ciepłowniczej osiedla Zuzanny (PDF)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 1)  (ZIP)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 2) (ZIP)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 3) (ZIP)
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 4) (ZIP)
 15. Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 16. Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 17. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 

 

PDF Drukuj Email