Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach.
środa, 31 styczeń 2018 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

 

Część I

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2.

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego.

Zakres prac na 2018r.

Część II

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1.

Zakres prac na 2019r.

Część III

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2.

Zakres prac na 2020r.


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (ZIP)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ -zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - zestawienie wybranych urządzeń węzła cieplnego (DOC)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - karta przekazania odpadów (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIOR, przedmiar (cz. I,II,III) (ZIP)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIOR, przedmiar (cz. I) (ZIP)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa (fragment dotyczący cz.I) (PDF)
 14. Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 15. Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 16. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 

PDF Drukuj Email