Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach. Podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.
Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach. Podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.
poniedziałek, 06 listopad 2017 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

 

Część I

Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.

Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych w.p. 2*Dn 250/450 od pkt X w rejonie ulicy Browarowej do pkt Y w rejonie potoku Wilkowyjskiego.

Część II

Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.

Zadanie 3A – część II

Budowa sieci ciepłowniczych wp 2xDn250/450 od projektowanej pompowni pkt „T” do pkt „X” w rejonie ul. Browarowej w Tychach.


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (ZIP)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów (PDF)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej część I (ZIP)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej część II (ZIP)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - porozumienie pomiędzy PEC Tychy, a MZUiM Tychy z dnia 27 września 2017r.  (dot. części I) (PDF)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa - wskazówki realizacyjne odbudowy nawierzchni (dot. części I) (PDF)
 14. Odpowiedzi na pytania (I) (PDF)
 15. Odpowiedź na pytanie (II) - zmiana warunku udziału w postępowaniu i terminu składania ofert (PDF)
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji (PDF)
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane (PDF)
 18. Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 19. Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 20. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

PDF Drukuj Email